เงินเข้าครบแล้ว บัตรคนจน ไปเช็กได้เลย

~

เกาะติดความคืบหน้าล่าสุด สำหรับการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 กรมบัญชีกลาง ได้มีการโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

~

บัตรคนจนจำนวน 13.5 ล้านคน ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 และ 15 มิ.ย. 65 สำหรับการงวดโอนต่อไปนั้นจะได้รับวันที่เท่าไหร่ติดตามไทมไลน์ ดังนี้

~

~

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)
วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

~

~

ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 65)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

~

~

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

~

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

~

~

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

~

เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

~

~

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)
มีบัตรประจำตัวคนที่ช่วยเหลือตัวเองงไม่ได้ ได้รับเบี้ยความคนที่ช่วยเหลือตัวเองงไม่ได้ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท
เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมเป็นเงิน 1,000 บาท

~

Add a Comment

Your email address will not be published.