ราคาน้ำมัน วันที่ 23 มิ.ย.2565 ข่าวดีปรับลดราคาดีเซล

~

ราคาน้ำมันวันนี้ 23 มิ.ย.2565 ข่าวดี!ดีอยู่ที่ ปั๊มเชลล์ปรับลดราคาดีเซล 60 สตางค์ อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

~

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT
ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท. วันที่ 23 มิถุนายน 2565

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.14 บาท/ลิตร

~

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร
เบนซิน 95 ราคา 52.06 บาท/ลิตร

~

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร

~

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก วันที่ 23 มิถุนายน 2565
แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร

~

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร
ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

~

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์ (Shell) วันที่ 23 มิถุนายน 2565

~

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 45.44 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 46.28 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.55 บาท/ลิตร

~

~

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 54.04 บาท/ลิตร
เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร

~

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.74 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.74 บาท/ลิตร

~

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 52.19 บาท/ลิตร
ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 23 มิถุนายน 2565

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร

~

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

~

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
เบนซิน ราคา 52.56 บาท/ลิตร

~

Add a Comment

Your email address will not be published.