รีบไปเติมก่อนหมด ราคาน้ำมันวันนี้ 8 ก.ค.65

~

~

อัปเดตราคาน้ำมัน วันที่ 8 ก.ค. 65 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 41.55 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 41.28 บาท ขณะที่ราคาดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่
34.94 บาท ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 49.36 บาท ส่วนราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 05.52 น.ที่ผ่านมา

~

~


สรุปราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมัน บางจาก วันนี้

~

~

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.55 บาท

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 41.28 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 40.44 บาท

~

~

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 35.34 บาท


ดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บาท

~

~

ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บาท

~

~

ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 49.36 บาท

~

~

ทั้งนี้ ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.