เฮสนั่น วันหยุดเดือนกรกฎาคม 15 วัน วันไหนบ้างเช็กเลย

~

~

สำหรับในปี 2565 นี้ ดูเหมือนจะเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนมากกว่าเดิม เพราะเป็นปีที่ ครม. มีมติเพิ่มวันหยุดพิเศษอีกถึง 2 วัน ทำให้ในปี 2565 นี้ มีวันหยุดมากถึง 15 วัน

~

~

สำหรับวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคม แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกหยุดยาว 5 วัน ดังนี้

~

~

13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา

~

~

15 กรกฎาคม วันหยุดเพิ่มพิเศษ

~

~

หากรวมกับเสาร์ – อาทิตย์ จะเป็นหยุดยาว 5 วัน
ช่วงที่ 2 หยุดยาว 4 วัน ดังนี้

~

~

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

~

~

29 กรกฎาคม วันหยุดเพิ่มพิเศษ

~

~

หากรวมกับเสาร์ – อาทิตย์ จะเป็นหยุดยาว 4 วัน

~

~

ในเดือนนี้ ข้าราชการการ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ ก็จะถือว่ามีวันทำการเพียงแค่ 16 วันเท่านั้น ได้พักกันหนำใจไปเลยค่ะ

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.