3วันเกิ ด สิ่งดีงามจะเข้ามา ร่ำร วยทุกด้าน ทำอะไรก็จะรุ่งเรืองไปหมด

~

~

~

~

3วันเกิ ด สิ่งดีงามจะเข้ามา ร่ำร วยทุกด้าน ทำอะไรก็จะรุ่งเรืองไปหมด

เศรษฐีวันเสาร์

ด วงชะตานี๊หากมีคนเข้ามาอุปถัมภ์จะก้าวหน้าและเติบโตไวมากๆทั้งในเรื่ องหน้าที่การงานและคู่ครองคนเกิ ดวันนี๊หากทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเสื้อผ้าจะเติบโตและก้าวหน้าไวมากทั้งงานประจำและธุรกิจส่วนตัวให้ระ วั งเรื่ องการใช้เงินเพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองจะทำให้มีปั ญ หาขัดสนเรื่ องเงินทอง

~

~

แต่หลัง 1มีนา ด วงชะตาจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีเงินทองใช้ไม่ข าดมือมีบ้านมีรถหมดหนี๊สินและด วงยังดีย าวๆจนถึงก่อนสงกรานต์ด้านโชคลาภก็มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโตช่วงระหว่าง1 มิถุนา เป็นต้นไปเลขทะเบียนรถจะให้โชคอ่ า นแล้วดีแบ่งปันเก็บไว้นะให้โชคเข้าข้างเป็นกุศลเผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านนักษัตรเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วยขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีในชีวิตโชคลาภมากมายด้วยเทอญสาธุสาธุผลบุญส่งผล

เศรษฐีวันศุกร์

~

~

คนเกิ ดวันนี๊หากอย ากร วยเร็วต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินจะร่ำร วยเร็วมากๆ หากทำงานประจำหรือรับราชการอาจไม่ร วยเร็วแต่ก็พอมีอยู่มีกินมีหน้ามีตา แต่ควรหาอาชีพเสริมทำควบคู่กันไปด้วยคนวันนี๊พูดจาน่าฟัง คนมักคล้อยตามอยู่แล้วจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีเงินทองใช้ไม่ ข าด มือมีบ้านมีรถหมดหนี๊สินและด วงยังดีย าวๆ

~

~

จ น ถึงก่อนสงกรานต์ด้านโชคลาภก็มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโตช่วงระหว่าง1 มีนา เป็นต้นไปเลขจากเด็กน้อยจะให้โชคอ่ า นแล้วดีแบ่งปันเก็บไว้นะเป็นกุศลโชคเข้าข้างคุณเผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับท่านs า ศีเดียว

เศรษฐีวันอังคาร

~

~

คนเกิ ดวันนี๊ด วงชะตาตอนยังเล็กๆมักจะต้องดิ้ น รนลำ บ ากมากพอสมควรแต่ชะตาชีวิตจะสอนให้แกร่งเพื่อโตมาจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงานคนเกิ ดวันนี๊หากทำงานอิสระจะร วยเร็วกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันร วยแบบเฉี ยบ พลัน ทำงาน 2 ถึง 3 ปี มีเงินซื้อรถด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองได้แล้วแต่หากทำงานประจำก็ถือว่าดีเรื่อยๆ อาจไม่หวือหวาเพราะประจบประแจงไม่เป็นแต่ก็สุขสบายตามอัตภาพ

~

~

และหลัง 1 มิถุนา ด วงชะตาจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มีเงินทองใช้ไม่ข าดมือมีบ้านมีรถหมดหนี๊สินและด วงยังดีย าวๆจนถึงก่อนสงกรานต์ด้านโชคลาภก็มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือจะให้โชคอ่ า นแล้วดีแบ่งปันเก็บไว้นะเป็นกุศลให้โชคเข้าข้างเผื่อเพื่อนที่เกิ ดวันเดียวกับท่านs า ศีเดียวกับท่านนักษัตรเดียวกับท่านจะได้อ่ า นไปด้วยขอให้ท่านประสบแต่สิ่งดีในชีวิตโชคลาภมากมายด้วยเทอญสาธุบุญเกิ ดผลในเร็ววัน

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.