ใครมีกากบาทบนฝ่ามือ มีวาสนา ความหมายดีสุดๆ

~

~

ใครมีกากบาทบนฝ่ามือ มีวาสนา ความหมายดีสุดๆ

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

~

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3

~

VDO1 :ใครมีกากบาทบนฝ่ามือ มีวาสนา ความหมายดีสุดๆ

VDO2 :ใครมีกากบาทบนฝ่ามือ มีวาสนา ความหมายดีสุดๆ

~

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.