เมียนมา โจมตีกะเหรี่ยงต่อเนื่อง | ข่าวช่อง 8 | 2 ก.ค. 65

~

~

เมียนมา โจมตีกะเหรี่ยงต่อเนื่อง | ข่าวช่อง 8 | 2 ก.ค. 65

~

เมียนมา โจมตีกะเหรี่ยงต่อเนื่อง | ข่าวช่อง 8 | 2 ก.ค. 65

~

เมียนมา โจมตีกะเหรี่ยงต่อเนื่อง | ข่าวช่อง 8 | 2 ก.ค. 65
ทหารเมียนมาส่งเครื่องบินรบเข้าโจมตีฐานที่มั่นกองกำลังกะเหรี่ยงที่ชายแดน จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่พบว่ามีการบินรุกล้ำน่านฟ้าไทย
VDO…

~

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.