ประกาศปิดโรงเรียนดัง ประจำจังหวัด

~

~

วันที่ 4 ก.ค.65 มีประกาศแจ้งนักเรียน รร.บุญวาทวิทยาลัย ลำปาง ทุกคน เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนในวันที่ 4 – 6 ก.ค.65 ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ 100% ทั้งบุคลากรครูและนักเรียน

~

~

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ที่กำลังแพร่กระจายหนัก ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของทุก ๆ คนในโรงเรียน จึงขอให้นักเรียนปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์ตามวันเวลาดังกล่าว

~

~

~

~

โรงเรียนมีความห่วงใยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ดูแล และป้องกันตนเอง

~

~

~

~

หากมีอาการหรือมีอาการบ่งชี้การติด CV-19 ให้ตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) หรือพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอื่น จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

~

~

นายนิรันดร หมื่นสุข ผอ.รร.บุญวาทวิทยาลัย กล่าวว่า สถานการณ์ CV-19 ในจ.ลำปาง วันนี้มีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

~

~

~

~

โดยนพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เวลา 09.00 น. พบผู้ติดรายใหม่ 438 ราย

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.