ทนไว้ก่อน พรุ่งนี้ปรับราคาน้ำมันลง

~

~

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับราคาน้ำมันลง ลดราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 40 สตางค์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 5.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับขึ้นลิตรละ -60 สต.

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับขึ้นลิตรละ -60 สต.

~

~

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับขึ้นลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นลิตรละ -40 สต.

~

~

มีผลวันที่ 2 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

~

~


มีผลวันที่ 2 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป

~

~

~

~

~

~


แจ้งปรับราคาน้ำมันพรุ่งนี้

~

~

~

~

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.