ใครกินอยู่เช็กด่วน บุกรวบลักลอบผลิตแคปซูล ฟ้าทะลายโจร

~

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. สั่งการให้ พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลัง นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ

~

ยา ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ ย า ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติจับกุมผู้ต้องหาลักลอบผลิตแคปซูลยาฟ้าทะลายโจรโดยไม่ได้รับอนุญาต

~

~

โดยจับกุมนายธนโชติ (สงวนนามสกุล) พร้อมของกลางผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจร จำนวน 450 ขวด , ผลิตภัณฑ์แคปซูลกระชายขาว จำนวน 50 ขวด, ผลิตภัณฑ์แคปซูลบรรจุผง

~

จำนวน 29 กก., แคปซูลบรรจุผง จำนวน 60,000 แคปซูล, แคปซูลบรรจุในซอง ยังไม่ติดฉลาก จำนวน 300 ซอง, แคปซูลบรรจุในขวด ยังไม่ติดฉลาก จำนวน 460 ขวด, ขวดเปล่าพร้อมฝา จำนวน 6,000 ขวด และ สติกเกอร์ฉลากผลิตภัณฑ์ มูลค่าของกลางกว่า 400,000 บาท

~

~

สืบเนื่องจากบก.ปคบ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ย า สืบสวนหลังพบว่านายธนโชติมีพฤติกรรมลักลอบผลิตและจำหน่าย ย า ฟ้าทะลายโจรโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ติดต่อขอซื้อ

~

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กระทั่งผู้ต้องหาได้นำผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร จำนวน 100 ขวด มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต

~

~

~

จากนั้นจึงได้ขยายผล ตรวจค้นบ้านพัก หมู่ 4 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตยาฟ้าทะลายโจร ตรวจพบผลิตภัณฑ์แคปซูลฟ้าทะลายโจร, แคปซูลบรรจุในซอง ยังไม่ติดฉลาก และ ขวดเปล่าพร้อมฝา จำนวนมาก

~

~

จากการสอบสวน ให้การรับว่าเป็นเจ้าของบ้านลักลอบผลิตยาฟ้าทะลายโจรดังกล่าวจริง โดยทำมานานประมาณ 1 เดือน และเนื่องจากช่วงนี้ ย า ฟ้าทะลายโจรขายดี ทำให้วัตถุดิบหายาก ประกอบกับตนมีความรู้ด้านสมุนไพร รู้ว่าบอระเพ็ดมีรสขมคล้ายฟ้าทะลายโจร จึงได้นำผงบอระเพ็ดมาบรรจุลงแคปซูลแทนผงฟ้าทะลายโจร เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน

~

~

พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า ฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชน อย่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามคำโฆษณา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และควรเลือกซื้อจากร้านขาย ย า หรือร้านค้าที่เชื่อถือได้ ขอแจ้งเตือนให้ผู้ที่กำลังกระทำความผิด ลักลอบผลิต ย า

~

~

หรือผลิต ภั ณ ฑ์ เสริมอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที หากตรวจพบจะดำเนินคดีถึงที่สุด หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ปคบ.1135 หรือเพจ ปคบ.เตือนภัยผู้ บ ริ โ ภ ค

~

สอดรับกับภญ.สุภัทรา ที่กล่าวว่า ในขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร มาตุนเก็บไว้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดอย่างรวดเร็ว จึงเป็นช่องทางให้ มิ จ ฉ า

~

ชีพฉวยโอกาสนำผลิตภัณฑ์ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานมาจำหน่าย อย. ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ ฟ้าทะลายโจร โดยผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร จัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ฉลากต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพร ขึ้นต้นด้วย อักษร G แนะนำว่าก่อนซื้อ

~

~

ผลิตภัณฑ์ ขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อจะได้ไม่เสี่ยงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ มาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ปลอม โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์ www.fda.moph.go.th หรือ Oryor Smart Application และหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย สามารถ แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556

~

~

เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสมุนไพร พ.ศ.2562 ฐาน ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม มีอัตราโทษ จำ คุ ก ไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท,

~

ฐาน ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, ฐาน ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม มีอัตราโทษ จ ำ คุ ก ไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท นำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *