ประกันสังคมตอบแล้ว เงินช่วยเหลือ 5,000 อาจไม่ได้ทุกคน

~

จากสถานการณ์ที่เกิดในตอนนี้ จากผลกระทบ ที่รัฐบาลประกาศสั่งหยุดกิจการ ล่าสุดรัฐเห็นความลำบาก เตรียมช่วยเหลือผู้ส่งประกันสังคม แต่ไม่ได้ทุกคน
กรณีเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐ ในการควบคุม นอกจากเงินเยียวย า 2,500 บาทจากรัฐแล้ว
ประกันสังคม ก็จะจ่ายชดเชยรายได้ 50% ให้แก่ผู้ประกันตน ม.33 ด้วย แต่มีเงื่อนไขหลายข้อ อาจไม่ได้เงินทุกคน

~

~

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม ออกมาเปิดเผยถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และการทำความเข้าใจกรณี
เงินเยียวย า ที่ถูกต้อง ที่จะนำมาเยียวย ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบในช่วงนี้

~

โดยเฉพาะกรณีของผู้ประกันตน ม.33 โฆษกประกันสังคมระบุว่า จะได้รับเงินเยียวย า 2 รูปแบบ คือ 1)เงินเยียวย าที่มาจากรัฐบาล 2
เงินชดเชยรายได้ 50% ที่มาจากประกันสังคม

~

ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับ เงินเยียวย า แบ่งเป็น 2 รูปแบบ โดยแบบแรกคือท่านจะได้รับการเยียวย าจากรัฐ
คือ เงินเยียวย า 2,500 บาท ซึ่งตรงนี้เป็นเงินจากรัฐบาล ไม่ใช่เงินจากประกันสังคม โดยลูกจ้างสามารถเข้าไปเช็คสิทธิได้

~

~

คลิกไปที่ ตรวจสอบสิทธิฯ ผู้ประกันตน ม.33 แล้วกรอกเลขบัตรประชาชนลงไป ก็สามารถเช็คได้เลย นายนันทชัย กล่าว
1. เงินเยียวย า 2,500 บาท รับผ่านบัญชีพร้อมเพย์

~

สำหรับเงินเยียวย าพิเศษจากรัฐบาล จำนวน 2,500 บาทนั้น ทางสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลของผู้ประกันตน มาตรา 33 อยู่แล้ว
จึงนำข้อมูลมาทำเป็นระบบตรวจสอบสิทธิให้ ซึ่งวันนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้แล้ว เพียงแค่คีย์หมายเลขบัตรประชาชนเข้าไป ก็ตรวจสอบได้เลย

~

ส่วนช่องทางการรับเงินก้อนนี้ ลูกจ้างที่เช็คสิทธิแล้วพบว่า ได้รับสิทธิ ขั้นตอนต่อไปให้ไปทำบัญชีพร้อมเพย์
โดยผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ไม่ใช่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งหากใครที่มีพร้อมเพย์อยู่แล้ว แต่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้

~

~

ก็สามารถไปที่ธนาคารที่ใช้บริการอยู่ เพื่อแจ้งแก้ไขการผูกบัญชีให้ใหม่ได้
2. เงื่อนไขการรับเงินเยียวย า 2,500 บาท

~

สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่จะได้เงินเยียวย า 2,500 บาทนี้ มีเงื่อนไข คือ จะต้องเป็นลูกจ้างสัญชาติไทยเท่านั้น!
และ ต้องอยู่ใน 10 จังหวัด 9 หมวดกิจการ/อาชีพที่ได้รับผลกระทบ

~

เมื่อระบบของประกันสังคมตรวจสอบแล้ว พบว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิได้เงินเยียวย าส่วนนี้ เงินจะถูกโอนไปให้ผ่านพร้อมเพย์ได้เลย ไม่ต้องทำขั้นตอนใดๆ อีก
3. เช็คสิทธิได้ตลอดเดือน ก.ค.2564
ทั้งนี้ มีบางกรณีที่ลูกจ้างมั่นใจว่าตนเองอยู่ในกลุ่ม 9 อาชีพแน่ๆ แต่เมื่อเช็คแล้วกลับพบว่า ไม่ได้รับสิทธิกรณีนี้

~

~

นายนันทชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางประกันสังคมอยู่ระหว่างการปรับเพิ่มหมวดอาชีพเข้ามาในระบบ อาจต้องใช้เวลาสักระยะ
ดังนั้นหลังจากการประชุม ครม. พรุ่งนี้ (20 ก.ค.) ให้ท่านเข้าไปเช็คสิทธิใหม่ได้อีกครั้ง และสามารถเช็คสิทธิได้ตลอดเดือน ก.ค.2564

~

4. เงินชดเชยจาก ประกันสังคม 50% คืออะไร?
ต่อมาในส่วนของ เงินชดเชย หรือ เงินทดแทนการขาดรายได้ ลูกจ้างจะได้รับเมื่อเกิดการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย ซึ่งในที่นี้ก็คือ

~

กิจการที่รัฐสั่งให้ปิด ลูกจ้างที่เข้าข่ายนี้ ก็จะได้สิทธินี้จาก ประกันสังคม โดยตรง
โดยได้รับเงินชดเชย 50% ของฐานค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท โดยผู้ประกันตน ม.33 บางส่วนก็จะได้เงินชดเชยตรงนี้ด้วย

~

ที่บอกว่าบางส่วนก็เพราะมีเงื่อนไขที่ต้องนำมาพิจารณาคัดกรอง ดังนี้
เป็นผู้ประกันตน ม.33 ที่มีสัญชาติไทย และอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ใน 10 จังหวัด* 9 กลุ่มอาชีพ

~

~

ผู้ประกันตน ม.33 ที่จะได้สิทธินี้ จะต้องถูกเลิกจ้างในกรณีที่กิจการนั้นๆ
ก็คือไปทำงานไม่ได้ ก็จะได้รับเงินชดเชย 50% ของฐานเงินเดือนที่นำส่งประกันสังคม แต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคน
ต้องส่งเงินประกันสังคมอย่างน้อย 6 เดือน ภายใน 15 เดือนนับย้อนหลังไป อันนี้เป็นเงื่อนไขของการเกิดสิทธินี้ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเช็คดูได้

~

~

สิทธินี้ให้เฉพาะลูกจ้าง ม.33 ที่ถูกหยุดจ้างงาน ก็คือไม่ได้รับเงินเดือนจากนายจ้าง
แต่ถ้านายจ้างไม่ได้หยุดจ้าง ท่านก็จะไม่ได้เงินชดเชยตรงนี้ แต่ยังคงได้เงิน 2,500 บาทจากรัฐบาลที่จัดสรรมาช่วยเหลือเพิ่มเติมที่เรียกว่าเงินเยียวยา

~

หมายเหตุ : กรณีที่จะพิจารณาให้อีก 3 จังหวัด* ปรับโซนเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มเติม (ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา/อยุธยา) ตรงนี้ต้องนำเข้า ครม.
(20 ก.ค.64) และรอให้อนุมัติเห็นชอบเสียก่อน กลุ่มลูกจ้าง ม.33 ใน 3 จังหวัดดังกล่าวจึงจะได้สิทธิเหล่านี้
มาดูในส่วนของการโอนจ่ายเงินชดเชย 50% จากประกันสังคม ลักษณะการดำเนินการคือ ประกันสังคมจะขอให้นายจ้าง

~

~

(บริษัท/ห้างร้าน/ผู้ประกอบการ) ซึ่งเป็นกิจการที่ถูกรัฐสั่งให้ปิดเท่านั้น ให้ทำการรวบรวมแบบฟอร์มข้อมูลของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบเอาไว้
โดยให้ระบุว่ามีลูกจ้างจำนวนกี่คน ชื่อลูกจ้างแต่ละคน และเลขบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคนด้วย

~

~

(ทางประกันสังคมเราจะเปิดหน้าเว็บสำหรับทำแบบฟอร์มไว้ให้) ส่วนนี้ลูกจ้าง (ผู้ประกันตน ม.33) ไม่ต้องดำเนินการเอง
เป็นหน้าที่ของนายจ้างเป็นคนดำเนินการให้ตามกฎหมาย โดยเงินจะถูกโอนให้ผ่านบัญชีเงินเดือนของลูกจ้าง
ส่วนตัวลูกจ้างเองมีหน้าที่แค่กรอกแบบฟอร์มไปส่งนายจ้าง เพื่อให้นายจ้างรวบรวมแล้วส่งอีเมลมาที่ประกันสังคมเอง

~

~

ลูกจ้างไม่ต้องมาที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเอง
ที่มา : นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (19 ก.ค.64)

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *