สั่งปิดกิจการเพิ่ม รวม 36 ประเภท

~

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด

~

นนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1998/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 58) มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2564 โดยในคำสั่งสรุปว่า ให้ปิด

~

~

1. สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
2. อาบอบนว ด

~

3. สนามช นไก่ สถานที่ซ้อ มประลองไก่
4.สนามชนโค สนามกัดปลา สนามประกวด – แข่งขัน-ฝึกซ้อมสัตว์

~

5. บ่อตกปลา-ตกกุ้ง
6. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่องพระบูชา

~

7. สนามมวย โรงเรียนสอนมวย
8. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

~

9. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกม
10. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต

~

~

11. โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร
12. สถานที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่มีการ แสดงหรือการละเล่นสาธารณะ
13. สถานที่หรือห้องซ้อมดนตรี

~

14. สวนน้ำและสวนสนุก
15. สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสําหรับเด็ก

~

16. สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์
17. สนามกีฬา สนามฝึกซ้อมกีฬา ลานกีฬา ทุกประเภท ทั้งกลางแจ้งและในร่ม (รวมถึงสนามกอล์ฟ

~

สนามไดร์ฟกอล์ฟ สนามยิงปืนและสนามแข่งรถ)
18. สนามแข่งขันทุกประเภท

~

19. สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
20. สถานที่ออกกําลังกา ยฟิตเนส

~

~

21. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
22. สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ

~

23. สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย)
24. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือเพื่อทำกิจกรรมทางน้ำ

~

25. กิจการอาบน้ำ กิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
26. สถานที่ให้บริการคว บคุ ม น้ำหนั ก สถานเสริ มความงาม คลินิกเสริ มความงาม ร้านนวด

~

27. ร้านเสริ มสวย ร้านทำเล็บ ร้านตัดผม สถานที่สั กเจ าะผิ วหนั ง
28. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการเว้นแต่ที่ได้ใช้เป็นสถานที่ เพื่อป้องกันโร คหรือรักษาผู้ติด CV-19 ตาม พรบ.โร คติดต่อ

~

29. สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
30. ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์

~

~

31. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ
32. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์หรือโบราณสถาน

~

33. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ และสวนดอกไม้
34. สถานรับเลี้ยงเด็ก (ยกเว้นสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้ พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

~

35. สถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)
36. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน

~

~

กำหนดมาตรการป้องกันโร คที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ดังนี้
1) ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดถึงเวลา 20.00 น. ห้ามบริโภคในร้านให้นํากลับไปบริโภคที่อื่น

~

2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดถึงเวลา 20.00 นให้เปิดเฉพาะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต แผนกยาและเวชภัณฑ์ และการ ให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์

~

3) โรงแรม เปิดได้ตามเวลาปกติ ให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา หรือการจัดเลี้ยง
4) ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสดเปิดถึงเวลา 20.00 น(ปิดเวลา 20.00 – 04.00 น)

~

5) ตลาดนัด เปิดจนถึงเวลา 20.00 นและให้เปิดเฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภค
6) โรงเรียน สถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมและสถานศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม มาตรการที่ได้กําหนดไว้แล้วก่อนหน้า

~

เปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็นและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโร คที่ทางราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ – การดำเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโร ค ร้านขายย า ร้านค้าทั่วไป

~

โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายย าและเวชภัณฑ์ ร้านจําหน่ายเครื่อง

~

มือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง ร้านจําหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็น สถานที่จำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้ อเพลิง ปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส และการบริการส่งสินค้าและ อาหารตามสั่ง (delivery online)

~

~

ทั้งนี้ในคำสั่งดังกล่าว กิจการต่างๆ ได้ถูกสั่งปิดมานานแล้ว มีที่ถูกสั่งปิดเพิ่ม คือ บ่อตกปลาตกกุ้ง,ร้านอินเทอร์เน็ต,สถานที่หรือห้องซ้อมดนตรี,ร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านตัดผมสถานที่สั

~

กเจ าะผิ วหนั ง, ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ,สถานที่ให้บริการห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง,ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์,ห้องสมุดสาธารณะห้องสมุดชุมชนและเอกชน, พิพิธภัณฑ์,สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์สวนดอกไม้, และศูนย์เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

~

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่านนท์สั่งปิดกิจการเพิ่ม 11 ประเภท รวมสั่งปิดทั้งหมด 36 ประเภท เข้มงวดยิ่งขึ้น 6 กิจการ

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *