เฮลั่น ม.33 รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 2,500 ใครได้บ้างเช็กเลย

~

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้

~

~

การเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้รปะกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จากเดิม 17,050 ล้านบาท ไปเป็น 17,912 ล้านบาท

~

~

เนื่องจากมีนายจ้าง 18,900 ราย เป็นจำนวน 226,394 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 33 เพิ่มขึ้นอีกกว่า 400,000 ราย

~

~

รวมเป็นจำนวน 3,877,936 ราย เนื่องจากเป็นผลของการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด

~

~

สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64
นอจากนี้ ยังอนุมัติกรอบวงเงิน 16,103 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดเพิ่มอีก 1 เดือน

~

~

โดยนายจ้างจำนวน 194,660 ราย จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาท ต่อหัวลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน

~

~

รวมวงเงิน 7,257 ล้านบาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวนกว่า 3.5 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมคนละ 2,500 บาท

~

~

รวมเป็นวงเงิน 8,846 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือน ก.ย. นี้

~

เรียบเรียงโดย siamtopic

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *